Kontakt oss

Fra våre pasienter kan vi dessverre ikke ta imot e-post på grunn av Datatilsynets strenge regler for helseopplysninger.

Administrativ epost fra samarbeidspartnere kan sendes til johannes.barstad@barmed.no, men slik e-post leses ikke alltid hver dag.

Barmed

Johannes E. Barstad
Spesialist i indremedisin

Adolph Tidemandsgt. 20
2000 Lillestrom
tlf: 63 81 21 74
fax: 63 81 01 55

Våre samarbeidspartnere i helsevesenet kan kontakte oss for utveksling av elektronisk pasientjournal via Norsk Helsenett. Vår adresse på NHN er barmed@edi.nhn.no